06 – 2679 0777 [email protected]
Selecteer een pagina

Kunnen we compliance voor de toekomst zeker stellen?

Het continue bijhouden van de licentie administratie is essentieel om compliant te zijn. Er zal een zgn SAM proces moeten worden opgesteld waarbij niet alleen de administratie moet worden geborgd, maar ook het hoe en wat voor de licenties moet worden vastgelegd. Een SAM proces gaat niet over één nacht ijs en is een gecompliceerd traject waarbij verschillende belanghebbenden dienen te worden betrokken. Denk hierbij aan afdeling ICT, maar ook financiën voor inkoop en contract management. Dit zijn allemaal verschillende stakeholders die moeten worden betrokken bij compliance.

Tools voor het aantonen van compliance zijn ook onontbeerlijk. Het selecteren van de juiste tool zal het bijhouden van de licenties vergemakkelijken. Voor het aantonen van compliance zal een professionele tool zeker prefereren boven het bijhouden van Excel sheets.

 

 

Posted in: FAQ