06 – 2679 0777 [email protected]
Selecteer een pagina

Klopt het licentieaanbod wat ik heb gekregen?

Het verifiëren van het aanbod is vergelijkbaar met een second opinion. Er zal worden gekeken naar wat is er aangeboden en komt het overeen met wat nodig is. Een aanbod heeft vaak commerciële inzet. Bij het verifiëren van het aanbod kan worden gekeken waar eventueel nog verdere winst en efficiëntie kan worden behaald. Moeten bijvoorbeeld alle licenties in één keer worden aangeschaft of kan het in trances? Bovendien kan er worden gekeken of de juiste licentie is aangeboden zoals per gebruiker of per device. Het aanbod wordt meestal voorgesteld naar aanleiding van vraag en aanbod. Het kan een simpele vraag zijn, zoals “Doe mij een offerte voor x aantal pakketten software”, de leverancier zal het gevraagde offreren. Echter wat als de software virtueel wordt ingezet, offreert de leverancier dan nog wel het juiste. Het is van belang de vraagstelling juist te formuleren en de nodige details aan te leveren bij de leverancier. Immers, de leverancier kan niet in de keuken kijken bij de organisatie.

Het aanleveren van de juiste details is zeker een uitdaging. Uiteindelijk bent u eindverantwoordelijk; u koopt en u bent verantwoordelijk voor de gebruikte software en licentie. U kunt dit niet laten afhangen van de leverancier.

 

 

Posted in: FAQ